Co vás čeká

1. Anamnéza

Provádí se při vstupním pohovoru. Klientem sdělované údaje o trvalých, dočasných, objektivních i subjektivních změnách nejenom na tkáních pohybového systému se obrazovým vyjádřením zaznamenává do systému MFK.

2. Vyšetření

Po vstupním pohovoru následuje vyšetření svalů celého těla hodnotící miokinetickou aktivaci proti normě klienta. Porovnává se vždy pravá a levá strana. Konkrétní změna se zaznamenává do systému MFK na přesně určeném místě.

3. Diagnostika 

Výsledky  vyšetření jsou vyhodnoceny algoritmem MFK System®, který vychází ze závislosti mezi částmi jednotlivých tělních systémů. Vše se následně graficky zobrazí v projekci svalového systému, kloubního zatížení, vnitřního systému, stupně zatížení páteře a na kůži. Zobrazení vyjadřuje příčiny a následky obtíží hybného stereotypu. Systémem MFK umožňuje ukládat zobrazení a historicky porovnávat a hodnotit vývoj změn.

4. Terapie

Terapeut po pečlivém zhodnocení vybere vhodnou fyzioterapeutickou techniku. MFK systém nabízí stimulaci soustavy reflexních bodů, masáž svalů, stimulaci Trigger POINTU a Tender Point, mobilizaci kloubů, elektro léčebné techniky, nebo cvičení. Postup zákroků a na konkrétních místech jsou zpracována dle aktuálního nálezu a je veden systém MFK.  Pečlivá aplikace vybrané techniky je plně v rukou terapeuta.

5. Kontrola

Po každé ukončené terapii provádí terapeut kontrolu chybných svalů. Terapeut a klient tak získávají společně přehled o účinnosti zvolené terapie. Další návštěva se vždy určuje dle aktuálního stavu pacienta.

 

Pomohu Vám

zbavit se bolestí těla a hledat jejich skutečnou příčinu.
Kontakt
Poznámky
Vaši poptávku zpracujeme zdarma.